شیرآلات صنعتی

شیرهای صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود ؛ درواقع بیشترین کاربرد این شیرها در موارد زیر می باشد : 1- قطع و وصل 2-تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن 3-کنترل و تنظیم فشار و دما 4-کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار
خرید مستفیم زیر قیمت
 • سفارش مستقیم ۰۹۱۲۱۳۵۳۲۰۱
# عنوان محصول سایز کلاس PN نمایش محصول
1 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 150 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
2 شیر پروانه ای - کلاس 150 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
3 شیر فلکه سوزنی فولادی - کلاس 150 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
4 شیرهای یکطرفه - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
5 شیرهای یکطرفه - کلاس 300 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
6 شیرهای یکطرفه - کلاس 150 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
7 شیر پروانه ای - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
8 شیر پروانه ای - کلاس 300 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
9 شیر صافی - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
10 شیر صافی - کلاس 300 2 الی 42 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
11 شیر صافی - کلاس 150 2 الی 42 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
12 شیرهای اطمینان 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، به قسمت "جدول محصول و توضیحات " مراجعه کرده، و نکته‌ی ستاره دار پایین صفحه را مطالعه فرمایید) بستگی به فشار ورودی و خروجی این شیرها دارد. جدول قیمت و توضیحات
13 شیر فلکه سوزنی فولادی - کلاس 300 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
14 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 300 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
15 شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
16 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
17 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
18 فشارشکن فولادی فلنج‌دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
19 فشارشکن فولادی فلنج‌دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
20 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 600 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 600 - جدول قیمت و توضیحات
21 شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
22 شیر پروانه ای فولادی فلنج دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
23 شیر پروانه ای فولادی فلنج دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
24 شیرهای یک طرفه فولادی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
25 شیر صافی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
26 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
27 فشارشکن برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
28 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
29 شیر پروانه ای ویفری - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
30 شیر فلکه برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
31 اتصال قابل پیاده شدن - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
32 شیر فلکه ی چدنی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
33 شیر گازی برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
34 شیرخودکار سوپاپی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
35 شیر یکطرفه برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
36 شیر صافی برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
37 شیر فلکه برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
38 شیر گازی برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
39 فشارشکن برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
40 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
41 اتصال قابل پیاده شدن - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
42 شیر پروانه ای ویفری - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
43 شیر یکطرفه ی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
44 شیر صافی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
45 شیر فلکه ی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
46 فشارشکن فولادی دنده ای - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
47 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
48 شیر فلکه برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
49 شیر یکطرفه ی چدنی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
50 شیر صافی برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
51 شیر یکطرفه برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
52 شیر صافی چدنی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
53 فشارشکن برنجی - PN 40 - - 40 جدول قیمت و توضیحات
54 شیر گازی برنجی - PN 40 - - 40 جدول قیمت و توضیحات
55 شیر توپی فولادی - PN 100 - - 100 جدول قیمت و توضیحات
رنگ
قرمز

اگر بخواهیم درباره ی کنترل سیالات صحبت کنیم ، احتمالا آب که مهمترین سیال یا مایع مهم برای بقای زندگی است را به یاد خواهیم آورد . سپس در ادامه ، اولین ابزارهای کنترل سیالات را که از نظر خواهیم گذراند، همان شیرآلات موجود در خانه ها از ذهنمان گذر خواهد کرد. اما آیا همه سیالات مورد استفاده در صنایع را می در آب خلاصه کرد و یا تمام حجمی که از سیال قرار است مورد کنترل قرار گیرد در حد و اندازه های مصرفی یک خانه خواهد بود؟ از این لحظه به بعد ، باید به ابعادی فراتر از خانه فکر کنیم تا بتوانیم به مفهوم شیرآلات صنعتی و کاربرد آن بهتر بی اندیشیم. مفهومی که ما را با شیرآلات صنعتی آشنا می کند.

 

همان‌طور که گفته شد ، شیرهای صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود ؛ علاوه بر این ، بیشترین عملکرد این شیرها در قطع و وصل ،تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن ،کنترل و تنظیم فشار و دما ، و کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار مشاهده می شود.

 

نوع عملکرد شیرهای صنعتی بستگی به تنظیم وضعیت قرارگیری اجزای مجرابند داخل شیر دارد. این تنظیمات ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود، که وابسته به کاربرد و طراحی هر یک از شیر های صنعتی است.
بدنه، قسمت بزرگی از ولو است که بقیه اجزا را کنار هم نگه می‌دارد. بدنه ولوها می‌توانند از متریال مختلفی ساخته شوند، هم‌چنین ممکن است ریخته‌گری شده (Cast) باشند یا به صورت Forged ساخته شده باشند.

 

 

بعضی از انواع مدل‌های آن عبارت‌اند از:

 

 

شیر صنعتی می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک عمل نماید. شیرهای دستی به وسیله‌ی یک هندویل/ آچارخور (Wrench) که به صورت دستی و غیر اتوماتیک کنترل می‌شود، عمل می‌کنند. بال ولو، پلاگ ولو، گلاب ولو، باترفلای ولو و گِیت ولو همه دارای انواع دستی نیز می‌باشند.

شیرهای اتوماتیک به صورت غیر دستی و با توجه به شرایط سیال و نوع طراحی ولو عمل می‌کنند. شیرهای یک‌ طرفه یکی از انواع شیرهای اتوماتیک می‌باشند که با جریان بالادست باز می‌شوند و از بازگشت جریان پایین‌دست جلوگیری می‌کنند.در جریان بالادست شیرها برای کنترل جریان نفت و گاز و آب در سیستم خط لوله به کار می‌روند.در جریان پایین‌دست، شیرها برای کاربردهای تقطیر (Distillation)، بسترهای سیال (Fluidized)، رفرمینگ کاتالیستی (Catalyitic Reforming)، مجتمع‌های گازی (Gas Plants)، شکست‌های کاتالیستی

(Catalytic Cracking) و Hydro Treating به کار می‌روند.

* منظور از جریان بالادست جریان رفت و جریان پایین‌دست، جریان برگشتی می‌باشد.

برخی از شیرهایی که فقط به عنوان شیرهای قطع و وصل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به شرح زیر می باشند :

شیرهای توپی یا بال ولو (Ball Valve):

 • تقریباً بدون افت فشار
 • مناسب برای قطع و وصل سریع جریان همراه با 90 درجه چرخش

 

 


شیرهای پروانه‌ای یا باترفلای ولو (Butterfly Valve):

 • مناسب برای قطع و وصل جریان در لوله‌هایی که قطر زیادی دارند


شیرهای چوک یا چوک ولو (Choke Valve):

 • در آن پیستون نیرومندی که در اطراف و یا داخل سیلندر دومی که دارای مجراها و شیارهایی نیز می‌باشد بالا و پایین می‌رود.
 • برای افت فشارهای زیاد در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود.

 

شیرهای دیافراگمی یا دیافراگم ولو (Diaphragm Valve):

 • نام دیگر آن Membrane Valve می‌باشد که جریان را با حرکت دادن دیافراگم کنترل می‌کند.
 • این شیر در صنایع دارویی و داروسازی به کار می‌رود.

 

شیرهای دروازه‌ای یا گِیت ولو (Gate Valve):

 • عمدتاً برای قطع و وصل جریان به کار می‌رود و افت فشار کمی نیز دارد.


شیرهای چاقویی یا نایف ولو (Knife Valve):

 • بسیار شبیه شیرهای دروازه‌ای هستند اما معمولا از آن‌ها کوچکتر و جمع و جورتر می‌باشند.
 • معمولاً برای دوغاب‌ها (Slurries) یا پودرها (Powders) در سرویس‌های قطع و وصل به کار می‌روند.

شیرهای سماوری یا پلاگ ولو (Plug Valve):

 • شیرهای باریکی هستند که به عنوان شیرهای قطع و وصل شناخته می‌شوند و دارای افت فشار نیز می‌باشند.


شیرهای سلونوئید یا سلونوئید ولو (Solenoid Valve):

 • یک شیر با عملگر الکتریکی است که جهت کنترل سیالات هیدرولیکی و نیوماتیکی استفاده می‌شود.

شیرهای اسپول یا اسپول ولو (Spool Valve):

 • برای کنترل هیدرولیکی (انتقال با استفاده از نیروی مایعات) استفاده می‌شوند و شبیه به شیرهای Choke valve می‌باشند.

 

شیرهای اتوماتیک (Automatic Valves)

** شیرهای یک‌طرفه :(Check valve)

این نوع از شیر های اوتوماتیک ، شیرصنعتی ای است که به سیال اجازه می‌دهد فقط در یک جهت جریان پیدا کند. شیرهای یک‌طرفه معمولاً در کاربردهایی استفاده می‌شوند که باید از برگشت جریان در آن‌ها جلوگیری شود و عمدتاً در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی کاربرد دارند.

 

Shutdown valves** :

 

این مدل از شیر ها ، گاهی اوقات با نام ESDV یا Emergency shutdown valve معرفی می‌شوند، شیر توپی‌ای با مکانیزمی که جریان مایعات را در سیستم خطوط لوله متوقف می‌کند. مکانیزم عمل‌کردن آن می‌تواند هیدرولیکی، الکتریکی، نیوماتیکی و یا ترکیبی از این‌ها باشد.

 

شیرهایی که برای تنظیم جریان هم می‌توان از آن‌ها استفاده کرد

* شیرهای کروی (Globe Valve): این شیرها برای تنظیم جریان مناسب بوده و از حرکت یک سیلندر در بالای نشیمن‌گاه استفاده می‌کنند.

نکته : شیرهای سوزنی یا (Needle Valve) نیز برای کنترل دقیق جریان به کار می‌رود.

* شیرهای پینچ (Pinch Valve): برای تنظیم و کنترل جریان‌های دوغاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

* شیرهای پیستونی (Piston Valve): برای تنظیم جریان سیالاتی که ذرات جامد را حمل می‌کنند استفاده می‌شوند (سوسپانسون*)

سوسپانسیون :(Suspension)

به مخلوطی غیرهمگن که از پخش‌شدن ذرات جامد در مایعات به وجود می‌آیند گفته می‌شود. این مخلوط در حالت عادی به صورت ناپایدار وجود دارند. در حالت سکون کلوئیدها لخته شده و ته‌نشین می‌شوند و پس از مدتی فاز مایع از فاز جامد جدا می‌شود. مثال آن مخلوط نفت و گاز است (Oil-gas suspension)

 

تفاوت ریخته‌گری (Cast) و فورج (Forge)

 

روش ریخته‌گری :(Cast) در این فرآیند برای ساخت شیر، فلز اولیه را تا دمای ذوب حرارت می‌دهند. در مرحله بعد فلز مذاب یا مایع را داخل قالب مورد نظر می‌ریزند.

روش فورج :(Forge) در این روش قطعات فلزی با اعمال فشار و ضربه ساخته می‌شوند و در طول فرآیند شکل‌دهی نباید تغییری در حجم ایجاد شود.

اگر بخواهیم درباره ی کنترل سیالات صحبت کنیم ، احتمالا آب که مهمترین سیال یا مایع مهم برای بقای زندگی است را به یاد خواهیم آورد . سپس در ادامه ، اولین ابزارهای کنترل سیالات را که از نظر خواهیم گذراند، همان شیرآلات موجود در خانه ها از ذهنمان گذر خواهد کرد. اما آیا همه سیالات مورد استفاده در صنایع را می در آب خلاصه کرد و یا تمام حجمی که از سیال قرار است مورد کنترل قرار گیرد در حد و اندازه های مصرفی یک خانه خواهد بود؟ از این لحظه به بعد ، باید به ابعادی فراتر از خانه فکر کنیم تا بتوانیم به مفهوم شیرآلات صنعتی و کاربرد آن بهتر بی اندیشیم. مفهومی که ما را با شیرآلات صنعتی آشنا می کند.

 

همان‌طور که گفته شد ، شیرهای صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود ؛ علاوه بر این ، بیشترین عملکرد این شیرها در قطع و وصل ،تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن ،کنترل و تنظیم فشار و دما ، و کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار مشاهده می شود.

 

نوع عملکرد شیرهای صنعتی بستگی به تنظیم وضعیت قرارگیری اجزای مجرابند داخل شیر دارد. این تنظیمات ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود، که وابسته به کاربرد و طراحی هر یک از شیر های صنعتی است.
بدنه، قسمت بزرگی از ولو است که بقیه اجزا را کنار هم نگه می‌دارد. بدنه ولوها می‌توانند از متریال مختلفی ساخته شوند، هم‌چنین ممکن است ریخته‌گری شده (Cast) باشند یا به صورت Forged ساخته شده باشند.

 

 

بعضی از انواع مدل‌های آن عبارت‌اند از:

 

 

شیر صنعتی می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک عمل نماید. شیرهای دستی به وسیله‌ی یک هندویل/ آچارخور (Wrench) که به صورت دستی و غیر اتوماتیک کنترل می‌شود، عمل می‌کنند. بال ولو، پلاگ ولو، گلاب ولو، باترفلای ولو و گِیت ولو همه دارای انواع دستی نیز می‌باشند.

شیرهای اتوماتیک به صورت غیر دستی و با توجه به شرایط سیال و نوع طراحی ولو عمل می‌کنند. شیرهای یک‌ طرفه یکی از انواع شیرهای اتوماتیک می‌باشند که با جریان بالادست باز می‌شوند و از بازگشت جریان پایین‌دست جلوگیری می‌کنند.در جریان بالادست شیرها برای کنترل جریان نفت و گاز و آب در سیستم خط لوله به کار می‌روند.در جریان پایین‌دست، شیرها برای کاربردهای تقطیر (Distillation)، بسترهای سیال (Fluidized)، رفرمینگ کاتالیستی (Catalyitic Reforming)، مجتمع‌های گازی (Gas Plants)، شکست‌های کاتالیستی

(Catalytic Cracking) و Hydro Treating به کار می‌روند.

* منظور از جریان بالادست جریان رفت و جریان پایین‌دست، جریان برگشتی می‌باشد.

برخی از شیرهایی که فقط به عنوان شیرهای قطع و وصل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به شرح زیر می باشند :

شیرهای توپی یا بال ولو (Ball Valve):

 • تقریباً بدون افت فشار
 • مناسب برای قطع و وصل سریع جریان همراه با 90 درجه چرخش


شیرهای پروانه‌ای یا باترفلای ولو (Butterfly Valve):

 • مناسب برای قطع و وصل جریان در لوله‌هایی که قطر زیادی دارند


شیرهای چوک یا چوک ولو (Choke Valve):

 • در آن پیستون نیرومندی که در اطراف و یا داخل سیلندر دومی که دارای مجراها و شیارهایی نیز می‌باشد بالا و پایین می‌رود.
 • برای افت فشارهای زیاد در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود.

 

شیرهای دیافراگمی یا دیافراگم ولو (Diaphragm Valve):

 • نام دیگر آن Membrane Valve می‌باشد که جریان را با حرکت دادن دیافراگم کنترل می‌کند.
 • این شیر در صنایع دارویی و داروسازی به کار می‌رود.

 

شیرهای دروازه‌ای یا گِیت ولو (Gate Valve):

 • عمدتاً برای قطع و وصل جریان به کار می‌رود و افت فشار کمی نیز دارد.

 

محصولات