شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود؛ درواقع بیشترین کاربرد این شیرها در موارد زیر می باشد: 1- قطع و وصل 2-تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن 3-کنترل و تنظیم فشار و دما 4-کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار
خرید مستفیم زیر قیمت
 • سفارش مستقیم ۰۹۱۲۱۳۵۳۲۰۱
# عنوان محصول سایز کلاس PN نمایش محصول
1 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 150 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
2 شیر پروانه ای - کلاس 150 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
3 شیر فلکه سوزنی فولادی - کلاس 150 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
4 شیرهای یکطرفه - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
5 شیرهای یکطرفه - کلاس 300 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
6 شیرهای یکطرفه - کلاس 150 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
7 شیر پروانه ای - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
8 شیر پروانه ای - کلاس 300 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
9 شیر صافی - کلاس 600 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 600 جدول قیمت و توضیحات
10 شیر صافی - کلاس 300 2 الی 42 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
11 شیر صافی - کلاس 150 2 الی 42 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 150 جدول قیمت و توضیحات
12 شیرهای اطمینان 2 الی 42 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، به قسمت "جدول محصول و توضیحات " مراجعه کرده، و نکته‌ی ستاره دار پایین صفحه را مطالعه فرمایید) بستگی به فشار ورودی و خروجی این شیرها دارد. جدول قیمت و توضیحات
13 شیر فلکه سوزنی فولادی - کلاس 300 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
14 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 300 2 الی 10 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید) 300 جدول قیمت و توضیحات
15 شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
16 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
17 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
18 فشارشکن فولادی فلنج‌دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
19 فشارشکن فولادی فلنج‌دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
20 شیر توپی فولادی فلنج‌دار - کلاس 600 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 600 - جدول قیمت و توضیحات
21 شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
22 شیر پروانه ای فولادی فلنج دار - کلاس 150 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 150 - جدول قیمت و توضیحات
23 شیر پروانه ای فولادی فلنج دار - کلاس 300 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 300 - جدول قیمت و توضیحات
24 شیرهای یک طرفه فولادی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
25 شیر صافی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ ( برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ستاره دار پایین صفحه توجه فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
26 شیر فلکه کشویی فولادی - کلاس 800 2 الی 56 اینچ (برای اطلاعات بیشتر به جدول توضیحات مراجعه فرمایید یا با مجموعه ی ولو سند تماس حاصل فرمایید) 800 - جدول قیمت و توضیحات
27 فشارشکن برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
28 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
29 شیر پروانه ای ویفری - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
30 شیر فلکه برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
31 اتصال قابل پیاده شدن - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
32 شیر فلکه چدنی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
33 شیر گازی برنجی - PN 10 - - 10 جدول قیمت و توضیحات
34 شیرخودکار سوپاپی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
35 شیر یکطرفه برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
36 شیر صافی برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
37 شیر فلکه برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
38 شیر گازی برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
39 فشارشکن برنجی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
40 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
41 اتصال قابل پیاده شدن - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
42 شیر پروانه ای ویفری - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
43 شیر یکطرفه ی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
44 شیر صافی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
45 شیر فلکه ی چدنی - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
46 فشارشکن فولادی دنده ای - PN 16 - - 16 جدول قیمت و توضیحات
47 شیر پروانه ای گیربکس دار - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
48 شیر فلکه برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
49 شیر یکطرفه ی چدنی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
50 شیر صافی برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
51 شیر یکطرفه برنجی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
52 شیر صافی چدنی - PN 20 - - 20 جدول قیمت و توضیحات
53 فشارشکن برنجی - PN 40 - - 40 جدول قیمت و توضیحات
54 شیر گازی برنجی - PN 40 - - 40 جدول قیمت و توضیحات
55 شیر توپی فولادی - PN 100 - - 100 جدول قیمت و توضیحات
رنگ
قرمز

مشخصات شیرآلات صنعتی و قیمت شیر صنعتی و شیر فلکه

اگر بخواهیم درباره ی کنترل سیالات صحبت کنیم ، احتمالا آب که مهمترین سیال یا مایع مهم برای بقای زندگی است را به یاد خواهیم آورد . سپس در ادامه ، اولین ابزارهای کنترل سیالات را که از نظر خواهیم گذراند، همان شیرآلات موجود در خانه ها از ذهنمان گذر خواهد کرد. اما آیا همه سیالات مورد استفاده در صنایع را می توان در آب خلاصه کرد و یا تمام حجمی که از سیال قرار است مورد کنترل قرار گیرد در حد و اندازه های مصرفی یک خانه خواهد بود؟ از این لحظه به بعد ، باید به ابعادی فراتر از خانه فکر کنیم تا بتوانیم به مفهوم شیرآلات صنعتی و کاربرد آن بهتر بی اندیشیم. مفهومی که ما را با مشخصات و قیمت شیر صنعتی آشنا می کند.

 

همان‌طور که گفته شد، شیرهای صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود ؛ علاوه بر این ، بیشترین عملکرد این شیرها در قطع و وصل ،تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن ،کنترل و تنظیم فشار و دما ، و کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار مشاهده می شود.

 

معرفی محصولات بیشتر: معرفی فلنج گلودار و قیمت شیر کشویی

 

نوع عملکرد شیرهای صنعتی بستگی به تنظیم وضعیت قرارگیری اجزای مجرابند داخل شیر دارد. این تنظیمات ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود، که وابسته به کاربرد و طراحی هر یک از شیر های صنعتی است.
بدنه، قسمت بزرگی از ولو است که بقیه اجزا را کنار هم نگه می‌دارد. بدنه ولوها می‌توانند از متریال مختلفی ساخته شوند، هم‌چنین ممکن است ریخته‌گری شده (Cast) باشند یا به صورت Forged ساخته شده باشند.

 

بعضی از انواع مدل‌های آن عبارت‌اند از

شیرآلات صنعتی

 

شیر فلکه

شیرآلات صنعتی یا شیر فلکه می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک عمل نماید. شیرهای دستی به وسیله‌ی یک هندویل/ آچارخور (Wrench) که به صورت دستی و غیر اتوماتیک کنترل می‌شود، عمل می‌کنند. بال ولو، پلاگ ولو، گلاب ولو، باترفلای ولو و گِیت ولو همه دارای انواع دستی نیز می‌باشند.

شیرهای اتوماتیک به صورت غیر دستی و با توجه به شرایط سیال و نوع طراحی ولو عمل می‌کنند. شیرهای یک‌ طرفه یکی از انواع شیرهای اتوماتیک می‌باشند که با جریان بالادست باز می‌شوند و از بازگشت جریان پایین‌دست جلوگیری می‌کنند.در جریان بالادست شیرها برای کنترل جریان نفت و گاز و آب در سیستم خط لوله به کار می‌روند.در جریان پایین‌دست، شیرها برای کاربردهای تقطیر (Distillation)، بسترهای سیال (Fluidized)، رفرمینگ کاتالیستی (Catalyitic Reforming)، مجتمع‌های گازی (Gas Plants)، شکست‌های کاتالیستی

(Catalytic Cracking) و Hydro Treating به کار می‌روند.

* منظور از جریان بالادست جریان رفت و جریان پایین‌دست، جریان برگشتی می‌باشد.

 

برخی از شیرهایی که فقط به عنوان شیرهای قطع و وصل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به شرح زیر می باشند

 

شیرهای توپی یا بال ولو و همچنین قیمت شیر توپی  (Ball Valve) :

 • تقریباً بدون افت فشار

 • مناسب برای قطع و وصل سریع جریان همراه با 90 درجه چرخش

 

 

قیمت شیر توپی


شیرهای پروانه‌ای یا باترفلای ولو و هخمچنین قیمت شیر پروانه ای  (Butterfly Valve):

 • مناسب برای قطع و وصل جریان در لوله‌هایی که قطر زیادی دارند


شیرهای چوک یا چوک ولو (Choke Valve):

 • در آن پیستون نیرومندی که در اطراف و یا داخل سیلندر دومی که دارای مجراها و شیارهایی نیز می‌باشد بالا و پایین می‌رود.
 • برای افت فشارهای زیاد در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود.

 

معرفی محصولات بیشتر: قیمت شیر فلکه چدنی و شیر فلکه صنعتی

 

شیرهای دیافراگمی یا دیافراگم ولو (Diaphragm Valve):

 • نام دیگر آن Membrane Valve می‌باشد که جریان را با حرکت دادن دیافراگم کنترل می‌کند.

 • این شیر در صنایع دارویی و داروسازی به کار می‌رود.

 

شیرهای دروازه‌ای یا گِیت ولو (Gate Valve):

 • عمدتاً برای قطع و وصل جریان به کار می‌رود و افت فشار کمی نیز دارد.


شیرهای چاقویی یا نایف ولو (Knife Valve):

 • بسیار شبیه شیرهای دروازه‌ای هستند اما معمولا از آن‌ها کوچکتر و جمع و جورتر می‌باشند.
 • معمولاً برای دوغاب‌ها (Slurries) یا پودرها (Powders) در سرویس‌های قطع و وصل به کار می‌روند.

 

شیرهای سماوری یا پلاگ ولو (Plug Valve):

 • شیرهای باریکی هستند که به عنوان شیرهای قطع و وصل شناخته می‌شوند و دارای افت فشار نیز می‌باشند.


شیرهای سلونوئید یا سلونوئید ولو (Solenoid Valve):

 • یک شیر با عملگر الکتریکی است که جهت کنترل سیالات هیدرولیکی و نیوماتیکی استفاده می‌شود.

 

شیرهای اسپول یا اسپول ولو (Spool Valve):

 • برای کنترل هیدرولیکی (انتقال با استفاده از نیروی مایعات) استفاده می‌شوند و شبیه به شیرهای Choke valve می‌باشند.

 

شیرهای اتوماتیک Automatic Valves)

شیرهای یک‌طرفه :Check valve)

این نوع از شیر های اوتوماتیک ، شیرصنعتی ای است که به سیال اجازه می‌دهد فقط در یک جهت جریان پیدا کند. شیرهای یک‌طرفه معمولاً در کاربردهایی استفاده می‌شوند که باید از برگشت جریان در آن‌ها جلوگیری شود و عمدتاً در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی کاربرد دارند.

 

Shutdown valves

این مدل از شیر ها ، گاهی اوقات با نام ESDV یا Emergency shutdown valve معرفی می‌شوند، شیر توپی‌ای با مکانیزمی که جریان مایعات را در سیستم خطوط لوله متوقف می‌کند. مکانیزم عمل‌کردن آن می‌تواند هیدرولیکی، الکتریکی، نیوماتیکی و یا ترکیبی از این‌ها باشد.

 

شیرهایی که برای تنظیم جریان هم می‌توان از آن‌ها استفاده کرد

_شیرهای کروی (Globe Valve): این شیرها برای تنظیم جریان مناسب بوده و از حرکت یک سیلندر در بالای نشیمن‌گاه استفاده می‌کنند.

 

نکته : شیرهای سوزنی یا (Needle Valve) نیز برای کنترل دقیق جریان به کار می‌رود.

 

_شیرهای پینچ (Pinch Valve): برای تنظیم و کنترل جریان‌های دوغاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

_شیرهای پیستونی (Piston Valve): برای تنظیم جریان سیالاتی که ذرات جامد را حمل می‌کنند استفاده می‌شوند (سوسپانسون*)

 

سوسپانسیون(Suspension) 

به مخلوطی غیرهمگن که از پخش‌شدن ذرات جامد در مایعات به وجود می‌آیند گفته می‌شود. این مخلوط در حالت عادی به صورت ناپایدار وجود دارند. در حالت سکون کلوئیدها لخته شده و ته‌نشین می‌شوند و پس از مدتی فاز مایع از فاز جامد جدا می‌شود. مثال آن مخلوط نفت و گاز است (Oil-gas suspension)

 

تفاوت ریخته‌گری (Cast) و فورج (Forge)

روش ریخته‌گری :(Cast) در این فرآیند برای ساخت شیر، فلز اولیه را تا دمای ذوب حرارت می‌دهند. در مرحله بعد فلز مذاب یا مایع را داخل قالب مورد نظر می‌ریزند.

روش فورج :(Forge) در این روش قطعات فلزی با اعمال فشار و ضربه ساخته می‌شوند و در طول فرآیند شکل‌دهی نباید تغییری در حجم ایجاد شود.

اگر بخواهیم درباره ی کنترل سیالات صحبت کنیم ، احتمالا آب که مهمترین سیال یا مایع مهم برای بقای زندگی است را به یاد خواهیم آورد . سپس در ادامه ، اولین ابزارهای کنترل سیالات را که از نظر خواهیم گذراند، همان شیرآلات موجود در خانه ها از ذهنمان گذر خواهد کرد. اما آیا همه سیالات مورد استفاده در صنایع را می در آب خلاصه کرد و یا تمام حجمی که از سیال قرار است مورد کنترل قرار گیرد در حد و اندازه های مصرفی یک خانه خواهد بود؟ از این لحظه به بعد ، باید به ابعادی فراتر از خانه فکر کنیم تا بتوانیم به مفهوم شیرآلات صنعتی و کاربرد آن بهتر بی اندیشیم. مفهومی که ما را با شیرآلات صنعتی آشنا می کند.

 

همان‌طور که گفته شد ، شیرهای صنعتی یا ولو ابزاری برای کنترل جریان سیالات و فشار در خطوط لوله استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز بیشتر دیده می شود ؛ علاوه بر این ، بیشترین عملکرد این شیرها در قطع و وصل ،تنظیم مقدار و جهت جریان و جلوگیری از برگشت آن ،کنترل و تنظیم فشار و دما ، و کنترل و حفظ ایمنی دستگاه‌های تحت فشار مشاهده می شود.

 

نوع عملکرد شیرهای صنعتی بستگی به تنظیم وضعیت قرارگیری اجزای مجرابند داخل شیر دارد. این تنظیمات ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود، که وابسته به کاربرد و طراحی هر یک از شیر های صنعتی است.
بدنه، قسمت بزرگی از ولو است که بقیه اجزا را کنار هم نگه می‌دارد. بدنه ولوها می‌توانند از متریال مختلفی ساخته شوند، هم‌چنین ممکن است ریخته‌گری شده (Cast) باشند یا به صورت Forged ساخته شده باشند.

 

 

بعضی از انواع مدل‌های آن عبارت‌اند از

 

 

شیر صنعتی می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک عمل نماید. شیرهای دستی به وسیله‌ی یک هندویل/ آچارخور (Wrench) که به صورت دستی و غیر اتوماتیک کنترل می‌شود، عمل می‌کنند. بال ولو، پلاگ ولو، گلاب ولو، باترفلای ولو و گِیت ولو همه دارای انواع دستی نیز می‌باشند.

شیرهای اتوماتیک به صورت غیر دستی و با توجه به شرایط سیال و نوع طراحی ولو عمل می‌کنند. شیرهای یک‌ طرفه یکی از انواع شیرهای اتوماتیک می‌باشند که با جریان بالادست باز می‌شوند و از بازگشت جریان پایین‌دست جلوگیری می‌کنند.در جریان بالادست شیرها برای کنترل جریان نفت و گاز و آب در سیستم خط لوله به کار می‌روند.در جریان پایین‌دست، شیرها برای کاربردهای تقطیر (Distillation)، بسترهای سیال (Fluidized)، رفرمینگ کاتالیستی (Catalyitic Reforming)، مجتمع‌های گازی (Gas Plants)، شکست‌های کاتالیستی

(Catalytic Cracking) و Hydro Treating به کار می‌روند.

منظور از جریان بالادست جریان رفت و جریان پایین‌دست، جریان برگشتی می‌باشد.

برخی از شیرهایی که فقط به عنوان شیرهای قطع و وصل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به شرح زیر می باشند :

شیرهای توپی یا بال ولو (Ball Valve):

 • تقریباً بدون افت فشار
 • مناسب برای قطع و وصل سریع جریان همراه با 90 درجه چرخش


شیرهای پروانه‌ای یا باترفلای ولو (Butterfly Valve):

 • مناسب برای قطع و وصل جریان در لوله‌هایی که قطر زیادی دارند


شیرهای چوک یا چوک ولو (Choke Valve):

 • در آن پیستون نیرومندی که در اطراف و یا داخل سیلندر دومی که دارای مجراها و شیارهایی نیز می‌باشد بالا و پایین می‌رود.

 • برای افت فشارهای زیاد در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود.

 

شیرهای دیافراگمی یا دیافراگم ولو (Diaphragm Valve):

 • نام دیگر آن Membrane Valve می‌باشد که جریان را با حرکت دادن دیافراگم کنترل می‌کند.

 • این شیر در صنایع دارویی و داروسازی به کار می‌رود.

 

شیرهای دروازه‌ای یا گِیت ولو (Gate Valve):

 • عمدتاً برای قطع و وصل جریان به کار می‌رود و افت فشار کمی نیز دارد.

 

وظایف اصلی شیرآلات صنعتی

باز و بسته کردن: در طی باز و بسته کردن یک شیر باعث عبور و یا مانع عبور مایع محتوای آن می شویم. در شیرآلات یک بخش میانی وجود دارد، که این عمل باز و بسته شدن مسیر جریان مایع با استفاده از این بخش میانی صورت می پذیرد. این بخش شیر مسدود کننده نام دارد. این عمل باز و بسته شدن بین شیرآلات مشترک است.

کنترل سیال: در طی این فرآیند تغییر جریان مایع موجود در شیر، با تغییر سرعت و یا ایجاد فشار انجام می شود.

انحراف جریان: مسیر جریان مایع موجود در شیرآلات صنعتی با به کارگیری شیر های چند جهتی مشخص می شود. برای این کار اغلب از شیرهای سه راهی استفاده می شود، اما شیرهای چهارراهی و پنج راهی نیز به کار می روند.

بستن در دو مرحله: در سیستم هایی که پروسه کنترل به طور ناپیوسته انجام می شود، به دو مرحله احتیاج داریم تا جریان مایع را کنترل کنیم. در این سرویس به دو شیر موازی احتیاج داریم. وقتی دو شیر باز هستند مایع عبور می کند. وقتی یکی از شیرها بسته است، جریان در شیر دیگر کم‌ می شود، وقتی هر دو شیر بسته هستند جریان به طور کل قطع می شود. برخی از سیستم های کنترل جریان مایع فقط از یک شیر استفاده می کنند.

مخلوط کردن: وقتی که شکل قرارگیری دو شیر بر روی هم‌ به شکل تی لاتین باشد(T) این دو شیر با یک محرک کنترل می شوند. دو سیال موجود در شیرآلات صنعتی ترکیب می شود، در نهایت یک دمای خاصی برای مایع حاصل می شود.

قیمت شیرآلات صنعتی:

قیمت شیرآلات صنعتی به چند عامل بستگی دارد :

1-شرکت سازنده

2-کشور سازنده

3-اجزای سازنده و مواد تشکیل دهنده آن

 

 

 

قیمت شیر صنعتی به موارد بالا بستگی دارند و این سه موارد تعیین می کنند که قیمت شیرآلاتگران یا ارزان یا متوسط باشد.با یک تحقیق کوچک می توانید اطلاعات کامل را به دست آورید که می توانید در بین این تحقیقات درباره شیر فلکه بزرگ هم اطلاعتی به دست آورید.

 

جنس شیرآلات صنعتی

شیرآلات کاربرد مختلف دارند، با توجه به کاربرد هر شیر جنس و موادی که برای ساخت آن استفاده می شود متفاوت است. برای مثال شیرآلات صنعتی که در کارهای ساختمانی به کار می روند از جنس چدن، برنج و برنز و استیل هستند. در نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه پتروشیمی، کشتی سازی و صنایع غذایی دارویی با توجه به اینکه چه نوع سیالی، چه گازی و با چه مایعی از شیرآلات عبور می کند، جنس آن ها از فولاد کربن، آلیاژ، و فولاد ضد زنگ استفاده می شود.

 

آشنایی با انواع شیر

شیر سوزنی: اسم این شیر با توجه به دیسک و نشیمنگاهی که در آن وجود دارد انتخاب شده است. با توجه به ساختار و طرز کار کردن، این شیر جزء شیرهای کروی می باشد. با استفاده از این شیرآلات می توان در لوله هایی که به طور ظریفی طراحی می شوند، جریان سیال چه مایع و چه گاز را به طور کاملا دقیقی کنترل کرد. ساختار این شیر به گونه ای است که محتوای شیر به یک حفره وارد می شود، بعد از یک جریان در نود درجه، وارد نوک یک مخروط می شود، سپس جریان از بین حفره خارج می شود. ساختار این نوع شیرها اغلب ظریف و کوچک می باشد، به این خاطر در فرآیند هایی که حساسیت بالا دارند از این نوع شیرآلات استفاده می شود. قطر این نوع شیر در حدود دو اینچ است و در آزمایشگاه های نفت هم به کار می روند.

 

شیر سماوری: ساختار این شیر ها سه راهه است، در صورتی که جریان سیال کم باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. ساختار این نوع شیرها به گونه ای است که یک میله وجود دارد، در بین این میله یک حفره وجود دارد که سیال از آن عبور می کند، این حفره در  محفظه است. این شیرها ارزان هستند، وقتی این شیرها در یک شرایط مشخص تنظیم می شوند به همان حالت باقی می مانند.

 

 

مشتریان محترم برای استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید

 

تلفن تماس

۰۲۱-۶۶۳۱۸۳۳۱

۰۹۱۲۱۳۵۳۲۰۱

محصولات