شیرآلات صنعتی شامل چه بخش‌هایی می‌باشد؟ بخش اول

25/آبان/1398
شیرآلات صنعتی از نظر انرژی به کار رفته جهت به کار انداختن آنها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: · شیرهای دستی · شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و یا هیدرولیکی · شیرهای اتوماتیک یا خودکار

شیرآلات صنعتی شامل چه بخش‌هایی می‌باشد؟  بخش اول

شیرآلات صنعتی، شیرهای دستی
به شیرهایی که در آنها انرژی مورد نیاز برای بهکار انداختن شیر توسط انسان تامین میشود شیر دستی مـیگوینـد. ایـن شـیرها عمدتا برای قطع و وصل جریان، کنترل بده و انحراف جریان بهکار میروند. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان بـهکـار مـی رونـد مجاز نیستند برای کنترل جریان نیز بهکار روند ولی شیرهای کنترل با در نظر گرفتن مساله ایجاد افت فشار زیادتر مجاز بـه اسـتفاده برای قطع و وصل هستند.

 

شیرهای دستی، بر حسب نوع حرکت قطعه متحرک در داخل شیر به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

 

الف) انسداد محوری:
در این نوع شیرها جهت حرکت قطعه متحرک موازی جهت جریـان اسـت. شـیرهای بـشقابی و پیستونی از شیرهای متداول انسداد محوری هستند.

ب) کشویی:
قطعه متحرک همانند دریچهای عمل کرده که در جهت عمود بر جریان حرکت است. شیرهای دروازهای از نوع کشویی هستند.

 

ج) گردان:
قطعه متحرک را یک توپی یا صفحه دیسک تشکیل میدهد که این قطعه با چرخش حول محور ساقه شیر، باعث قطع جریان میشود. شیرهای توپی، بشقابی و پروانهای از شیرهای متداول گردان هستند.

د) بدنه انعطافی:
در این نوع قطعه متحرک با خم کردن بدنه انعطافی شیر باعث قطع جریان میشود. از شـیرهای متداول این طبقه میتوان شیرهای فشردنی و دیافراگمی را نام برد .

شیرفلکه بدنه انعطافی

انتخاب نوع شیرهای دستی
برای انتخاب نوع دستی توجه به دو عامل روش تنظیم جریان توسط قطعه متحرک (دیـسک) و نحـوه عبـور جریـان از درون شیر ضروری است.
شیرهایی که برای قطع و وصل جریان به کار می روند در صورت بازشدگی کامل، افت فشار ناچیزی دارند و جریان به صورت مستقیم از درون شیر عبور می کند.شیرهای انسداد محوری

به خاطر پر پیچ و خم بودن مسیر جریان دارای افت فشار بالایی بوده و کمتر بـه منظـور قطـع و وصـل استفاده می شوند.شیرهای کنترل بدنه

برای تنظیم مقدار جریان بهکار می روند. شیرهای انـسداد محـوری بـرای ایـن منظـور مناسـبند زیـرا مقـدار بازشدگی دهانه شیر را میتوان متناسب با بدنه مورد نظر تنظیم کرد. شیرهای گردان و نیز بدنـه انعطـافی از مکـانیزم کنتـرل جریـان خوبی برخوردارند. اما کنترل در محدوده معیّنی از دهانه شیر صورت می پذیرد.

 

شیر دروازه ای

که در آن دیسک دایرهای در درون نشیمن دایرهای شیر می لغزد، به دلیل ایجاد تلاطم و خلاءزایی به ویژه در زمـانی که شیر در حال بسته شدن باشد برای کنترل جریان به کار نمی رود.

 

 

مشتریان محترم برای استعلام قیمت با کارشناسان ما در ارتباط باشید

 

تلفن تماس

۰۲۱-۶۶۳۱۸۳۳۱

۰۹۱۲۱۳۵۳۲۰۱

کلمات کلیدی:
  • شیرآلات صنعتی شامل چه بخش‌هایی می‌باشد؟ بخش اول
  • ولو سند
  • شیر فلکه
  • فلنج

نظرات

افزودن نظر

شما هم میتوانید در مورد این مقاله نظر دهید